I samarbete med KRIS (Kristna Själavårdsinstitutet) erbjuder en av KRIS grundare John Breneman och jag kurser inom själavård som kan vara en hjälp både för din personliga utveckling liksom för församlingens övergripande själavårdsarbete. Kurserna går under temat ”Se om dig själv och andra” och innefattar fyra delar:

  • Grundkurs 1: En kristen grundsyn – att förstå människor, problem och lösningar
  • Grundkurs 2: Själavårdsprocessen – syfte, strategi och metodik i samtal
  • Grundkurs 3: 10 vanliga problem som kommer upp i samtal
  • Grundkurs 4: Släktrelationer – att utforska sina familjerötter (med möjlighet att göra genogram)

Se Kalendern för nästa kurstillfälle eller hör av dig för att boka en kurs på just din ort!

"Mycket bra föredrag under kursen! Fick många upplevelser som satte sig djupt inom mig."

Man, 58 år

"Det bästa med kurshelgen var ödmjukheten och öppenheten hos föredragshållarna, samt bibelfokus"

Kvinna, 46 år

"Kursen förvandlade mitt liv."

Kvinna, 36 år

Intresserad av att boka mig som föreläsare eller för samtal? Tveka inte att höra av dig! Boka mig